Politika

politika-detas-dleds

Politika

Během 110 let své existence, skupina Detas prokázala výjimečnou schopnost přizpůsobit se podmínkám na trhu a je vždy ve snaze o inovaci a excelenci.

Tradice je vetkána do samého jádra společnosti, které zajišťuje bezpečnost a přesnost v každém projektu za který se zavazujeme.

Poslání a mise DLEDS

Dodávat na svět energeticky úsporné LED osvětlení nejvyšší kvality v reálných cenách, a zároveň poskytovat maximální podporu všem našim partnerům za vzájemnou spolupráci a dosáhnout maximální spokojenosti zákazníků.

DLEDS vize

Stát se světově známý výrobce a symbolem energetické účinnosti v oblasti osvětlení.

Politika jakosti DETAS

Detas vždy vyrábí elektrické výrobky v zásadně se spolehlivostí, bezpečností a funkčností. Neustále zlepšuje své procesy výroby a použití moderních materiálů.

Vyvíjíme nové produkty na základě zpětné vazby od našich partnerů a koncových zákazníků, jejichž vize a nápady jsou vyvinuty do prodejného výrobku naším týmem inženýrů.

Naši zaměstnanci se pravidelně podílejí na odborném vzdělávání. Doporučujeme vzdělávání mezi zaměstnanci a partnery. Umožňujeme výměnu znalostí a nápadů mezi Detas a partnerskými firmami.

<< Zpět