Technologie

Použité materiály


LED diody


Optické řešení


Napájení


Ovládání a řízení LED osvětlení


 

Certifikáty

DETAS LED svítidla jsou navržena a vyrobena v souladu s nejpřísnějšími normami. Dlouhá životnost a vysoká kvalita LED svítidel DETAS je potvrzena několika mezinárodními certifikáty schválených nezávislými instituty.  

LED svítidla DLEDS nesou certifikáty, jako jsou:

ENEC

ENEC

ENEC (evropské normy Elektrické certifikáty) je evropská kvalitní značka pro elektrická zařízení a je v souladu s evropskými bezpečnostními normami. Testování výrobků se provádí po celém světě v nezávislých schválených laboratořích, splňuje-li výrobek všechny normy, získá potvrzení a je uváděn s ENEC certifikátem.

  • Výrobky jsou v souladu se všemi normami EN
  • Jakost výroby podle ISO
  • Výrobky jsou testovány jednou za dva roky
  • Kontrola konstantní výroby

ATEX

ATEX

Již od roku 2003 všechny organizace v EU, se musí řídit směrnicemi na ochranu zaměstnanců před možným nebezpečím výbuchu v prostorách s výbušnou atmosférou. Směrnice ATEX 94/9/ES se používá pro všechna vybavení, která se instalují v potenciálně výbušných oblastech. Svítidla musí být vyrobena v souladu s touto směrnicí. Po testování v nezávislých laboratořích po celém světě, výrobky splňující tuto normu jsou uvedeny s bezpečností značkou ATEX. Například, LED svítidla DETAS – ATLAS, která jsou určena pro čerpací stanice a markýzy, jsou navrženy v souladu s ATEX 94/9/EC, která dává zákazníkovi jistotu bezpečnosti a splnění všech norem spojené se zákonem v této věci u nás v zemi.

TUV

TUV

Mezinárodní uznávanou testovací laboratoří (NRTL) je poskytování služeb na kvalitu a bezpečnost testování výrobků, které musí splňovat American National Standards Institute (ANSI) požadavky. Vydání UL 1598 3 je vztahováno a aplikováno do svítidel instalovaných v ne-nebezpečném prostředí, kdy podle: Canadian Electrical Code, část I (CEC), CSA C22.1, US National Electrical Code (NEC), ANSI / NFPA 70, te Mexican National Electrical Code, NOM-001-SEDE je vstupní napětí až 600V nebo méně.

CE

CE

CE je značka povinná u výrobků se shodou o uvádění na jednotný trh EU. Certifikát říká, že produkty splňují všechny evropské normy o bezpečnosti, zdraví a ekologické předpisy.

Evropská značka CE nemusí být shodná se značkou CE z Čínské produkce.

Cexp

 

ROHS

ROHS

Certifikace RoHS zakazuje používání komponentů z těžkých kovů a škodlivých látek ve výbavě elektrických a elektronických zařízeních. RoHS ceretifikace zakazuje používání určitých škodlivých  látek v elektrických a elektronických zařízeních. Tímto způsobem je člověk chráněn před ublížením nebezpečných látek při používání výrobku. LED svítidla DETAS DLEDS splňují směrnice RoHS.