Životní Prostředí

Politika životního prostředí-detas-dleds

Politika životního prostředí

Péče o životní prostředí je velkou podstatou v podnikání značky DLEDS.

LED osvětlení je technologie, která spotřebuje nejméně o 50 procent méně energie než jakékoliv jiné osvětlovací techniky. Všechny materiály použité k výrobě našich LED lamp jsou šetrné k životnímu prostředí.

Cílem společnosti je popularizovat technologii LED v největších spotřebitelských oblastech energie, jako je veřejný sektor a průmysl.

Prostřednictvím různých marketingových aktivit, Detas zavádí energetické účinnosti pro širší publikum zajímavou a zábavnou formou. Nechceme, aby se na produkty pohlíželo jako na něco nudného a matoucího.

Po úspěšném dokončení projektu, vystavíme „DETAS Zelený certifikát“. Tento certifikát potvrdí u objektu požadavky na procentuální snížení spotřeby energie a snížení emisí CO2.

DLEDS bude vytvářet propagační You Tube videa ve snaze popularizovat LED osvětlení produktů Detas LED a energetické účinnosti obecně.

Každý zákazník má k dispozici kalkulátor úspory, který mu může vypočítat úspory energie.

<< Zpět